Kredyty, Pożyczki, Lokaty

Dnia 29 czerwca 2013r. Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego p…

Dnia 29 czerwca 2011r. Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego powołała Wojciecha Kowalczyka na stanowisko wiceprezesa zarządu BGK. Wojciech Kowalczyk zastąpił Roberta Sochackiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Wiceprezes Kowalczyk będzie odpowiadał w BGK za obszar sprzedaży, rynków finansowych, finansowania działalności inwestycyjnej oraz działalności zleconej, w szczególności w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego oraz służby zdrowia.

Wojciech Kowalczyk dotychczas zajmował stanowisko dyrektora banku nadzorującego obszar sprzedaży, rynków finansowych i skarbu. Z BGK związany jest od marca 2010 roku.  

Wcześniej pracował w Banku Handlowym odpowiadając za aktywność banku na rynkach finansowych w Polsce i za granicą. Zbudował pierwszy w Polsce zespół biura instrumentów dłużnych w tym banku. Był co-leaderem grupy integracyjnej Tresury przy integracji Banku Handlowego SA z Citibank (Poland SA, pełnił również obowiązki Dyrektora Centrum Operacji Pieniężnych.

W latach 2001-2004 był odpowiedzialny za aktywność Merrill Lynch International London na polskim i węgierskim rynku walutowym, rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych.

Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH. W 2001 r. zdał egzamin dopuszczający do pracy w roli tradera na londyńskim rynku finansowym (Registered with Securities and Futures Authority.

Robert Sochacki pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego od maja 2007 roku. Nadzorował kilka obszarów działalności, w tym przede wszystkim: organizowanie finansowania działalności banku, rynków finansowych, finansowanie projektów inwestycyjnych, zarządzanie sprzedażą.

Źródło: BGK

Porównanie kredytów

Wyszukiwarka